Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Kontaktujte nás ×
All articles

Chraňte zdroje pomocí technologie založené na tření

Všichni jsme zodpovědní za to, abychom se vyhnuli plýtvání a chránili zdroje na naší planetě. Každý z nás může přispět a to zejména v průmyslové společnosti. Měli bychom převzít plnou odpovědnost včetně plánu, jak nejlépe chránit naše životní prostředí. Jako zaměstnanci obchodního oddělení ve společnosti OCS se toto snažíme prosadit tak, že na začátku každého nového projektu navrhneme řešení, které bude v souladu s naší filozofií Lean, Clean & Green.

Moderní průmysl všech částí je poháněn třemi parametry – efektivními a flexibilními výrobními procesy, ergonomickou a čistou výrobou a celkovou snahou o vyvážení energie a zdrojů, aby nepříznivě neovlivnil životní prostředí. V OCS nazýváme tyto tři faktory úspěchu Lean, Clean & Green.

Na začátku každého nového projektu je se zákazníkem vytvořen návrh optimálního výrobního procesu a je vždy vyvíjen s ohledem na Lean, Clean & Green. Například OCS dopravní systémy jsou provozovány po částech, což znamená, že každá jednotlivá oblast dopravníku má svůj vlastní motor. Energetické požadavky na systém lze proto optimalizovat podle potřeb každé oblasti. Na rozdíl od konvenčních řetězových dopravníků, u nichž musí jedna nebo dvě velké jednotky běžet trvale. OCS má také schopnost začlenit do libovolných částí systému řešení, která jsou buď poloautomatická nebo plně automatická, včetně gravitačních nebo ručně ovládaných částí.

Ušetři až 30%

Kromě toho může systém OCS ušetřit až 30% prostoru haly při použití příčné distribuce vozíků během výroby. Obvykle byste potřebovali hodně místa pro otáčení větších částí, jako jsou auta. Při příčném pohybu automobilů je můžeme navádět do strany a vyhnout se tak zbytečným zatáčkám. To také znamená, že pro budování výrobních hal od nuly nepotřebujeme tolik betonu. Výroba betonu spotřebovává velké množství energie a produkuje CO². Můžeme tedy zachovat energii a CO2 v rané fázi.

Dokonce i během expanze může systém OCS přispívat k zachování energie a zdrojů. V letech 2018–2019 byl ruční dopravníkový systém v Essenu – velký dodavatel automobilů – nahrazen částečně automatizovaným systémem. Díky modulární konstrukci mohli být části systému vybaveny motory bez demontáže celého systému. I nadále používali stovky metrů dopravní linky ze starého systému v novém systému, a tak se vyhýbali tomu, aby se části starého systému staly zbytečnýmy. Tímto způsobem se nejen vyhnuli výrobě nové oceli a hliníku, který je velmi energeticky náročný, ale také eliminovali přepravu nových materiálů, což by jinak bylo nutné.

OCS dopravní systém funguje přesvědčivě a velmi efektivně bez oleje a řetězů i z hlediska zdrojů. Většina materiálů je recyklovatelná, pro provoz systému není třeba velké množství maziva a energetické požadavky na systém lze individuálně přizpůsobit této technologii založené na tření.