Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Kontaktujte nás ×
All articles

Dokážeme si poradit s produkty jakéhokoli tvaru, rozměrů a hmotnosti

Společnost OCS podporuje průmysl vertikálního zemědělství za účelem maximalizace produkce pomocí automatizace. Švédská vertikální farma Ljusgårda zvýšila produkci salátu ze 2 t na 60 t měsíčně poté, co nainstalovala automatizovaný systém závěsných dopravníků určený k pěstování salátu a manipulaci s ním.

Instalace v závodě Ljusgårda obsahovala nové technické řešení, které si vyžádalo další práce při vývoji snadného, inteligentního a úsporného řešení.
„V oblasti vertikálního zemědělství se stále nacházíme ve fázi učení. Protože však máme bohaté zkušenosti při manipulaci s materiálem v mnoha jiných oborech, dokážeme využít vlastní know-how a se zákazníky úzce spolupracovat za účelem vytvoření toho nejvhodnějšího řešení pro jejich podnikání. Věřím, že dokážeme pomáhat ve výrazně rozmanitější řadě použití, než by bylo možno předpokládat. Zákazníci často závěsné řešení nejprve ani nezvažují, takže zde hraje roli naše angažovanost. Rádi bychom zákazníky povzbudili, aby zkusili přemýšlet jinak a všimli si všech výhod, které volba závěsného zařízení přináší,“ podotýká Patrick Djerf, vedoucí rozvoje obchodu společnosti OCS.

Dopravníky OCS fungují na základě patentované technologie, která přináší tiché a flexibilní řešení dopravníků. Výsledkem je čisté prostředí, které je zjevně pro tento obor zásadní. Společnost OCS se snaží zkontaktovat se s novými druhy pěstitelů a nacházet nová a inovativní řešení pro tento rozvíjející se obor.
„Dokážeme si poradit s nejrůznějšími předměty typu přístrojových desek, nárazníků nebo rozměrných prvků, které mohou vážit až tisíce kilogramů, stejně jako s lehkými produkty typu hlávkového salátu. Dokážeme manipulovat s produkty jakéhokoli tvaru, rozměrů a hmotnosti,“ ujišťuje Patrick.

Manipulace s křehkým materiálem

Společnost OCS v současné době spolupracuje s Evropskou hmyzí farmou, která si zadala zakázku na manipulaci s klecovými nádobami o objemu 2 m3 a hmotností pouze 1–3 kg, které obsahují pouze hmyz. V tomto případě se bude denně provádět manipulace s tisíci klecových nádob používaných k produkci velkého množství proteinů zpracovávaných k výrobě potravin. Zároveň se musí udržovat správná úroveň osvětlení a vlhkosti, která zajistí životaschopnost hmyzu, a dále látkové klecové nádoby, které brání úniku chovných jedinců.
Při vstupu do oboru chovu hmyzu je třeba provádět určité úpravy řešení, které zohlední počet, objem a možnosti rozšíření závěsných klecových nádob. Závěsné dopravníky OCS mohou hrát důležitou roli v oboru chovu hmyzu a při zvládání udržitelné produkce potravin. Zvlášť pokud se jedná o flexibilitu a přesnost dopravníku.

Kdy a proč zavádět automatizaci

Při zajišťování ziskovosti velkokapacitních zařízení je nutno zavést automatizaci. Inovaci pohání například těchto několik faktorů. Zaprvé, nutnost snížení nákladů na pracovní síly. Ruční manipulace s předměty není při tisícových počtech pěstebních nebo klecových nádob efektivní. V závislosti na zeměpisné poloze se k usnadnění procesů využívá buď levná pracovní síla nebo automatizace. V dlouhodobé perspektivě mohou pěstitelé díky automatizaci uspořit náklady a zvýšit objem produkce, protože díky ní mají možnost za libovolného počasí zajistit nepřetržitý provoz. Investice do automatizace musí mít ve výsledku samozřejmě rozumnou návratnost.

Při provozování pěstíren v zemi s vysokými náklady na pracovní sílu hraje automatizace zpravidla ještě důležitější roli. Společnost OCS se dokáže uplatnit v obou prostředích, a to se svými plně automatizovanými linkami s motorovým pohonem a komplexním ovládáním. Jinými slovy dokáže společnost OCS nabídnout jak ruční závěsné dopravníky, u kterých pracovníci obsluhují vozíky tlačením nebo tažením, tak plně automatizovaný systém, který výrazně omezuje podíl manuální práce. Pro společnosti, které začínají s ručním řešením, lze systém vždy následně rozšířit a automatizovat.

Z hlediska ergonomie představuje manipulace s těžkými krabicemi jistý problém. Společnost OCS dokáže toto riziko eliminovat a omezit tak nutnost provádění jistých pracovních úkonů a zároveň maximalizovat produkci na každý m2. Lze totiž zvýšit hustotu, protože není nutné udržovat provozní rozestupy. Automatizace umožňuje pěstitelům vypustit rozestupy a optimálně využít podlahovou plochu k pracovním úkonům nebo pěstování ve více místnostech současně.

Technologie společnosti OCS je jedinečná a vyznačuje se velmi nízkými náklady na vlastnictví (TCO). Je energeticky účinná a zároveň má vysokou životnost při minimální nutnosti údržby. V současné době pěstitele nejvíce zatěžují náklady na pracovní sílu a na údržbu.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na nás.