Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Kontaktujte nás ×
All articles

Vertikální nebo horizontální indoor pěstování

Instalací systému manipulace s materiálem na švédské kryté farmě Ljusgårda, která v současné době produkuje tuny salátu ve svislých věžích, učinila společnost OCS velký vstup do oboru vertikálního zemědělství. „Pro nás není důležité, zda provozovatel farmy pěstuje rostliny ve vrstvách orientovaných vertikálně nebo horizontálně. Již jsme se setkali s tolika různými variantami vertikálního zemědělství, že ať pěstitelé využívají hydroponii, akvaponii nebo aeroponii, nic nás nemůže překvapit. Naštěstí máme široké zkušenosti s materiály z několika průmyslových oborů, takže dokážeme spolu s pěstitelem uvažovat komplexně. Veškerá snaha směřuje k maximalizaci objemu produkce na m2 a ke snížení nákladů na práci,“ uvádí Christer Lundgren, Sales Director OCS.

OCS se specializuje na řešení závěsných dopravníků zejména pro komplexní podmínky automobilového průmyslu, avšak nenechá se odradit ani specifickými zákaznickými požadavky na míru. V automobilovém průmyslu je nutno mezi jednotlivými oblastmi přepravovat i stovky kilogramů součástek. Proto musí dodavatelé jako OCS plnit řadu požadavků.

Závěsné dopravníky uvolňují prostor na podlaze

Jedna z největších výhod systémů OCS spočívá ve skutečnosti, že se na podlaze nenacházejí žádná zařízení. Pěstitelé pravidelně potřebují některé plochy důkladně čistit a bránit tak nebezpečí kontaminace. U závěsných dopravníků můžete snadno všechny nosiče přesunout do jiné místnosti a zpřístupnit si danou místnost, kterou je nutno vyčistit. Po přesunu nosičů může pěstitel důkladně vyčistit pěstební místnost, minimalizovat tím riziko výskytu nemocí a udržovat čistotu prostředí a úroveň hygieny. Ve srovnání s dopravníky uchycenými do podlahy je údržba mnohem jednodušší. Navíc mají pracovníci obsluhy lepší přístup při manipulaci s plodinami.

K zatáčení ve skladu s horizontálním systémem je třeba velký prostor, zatímco u závěsného systému zatáčení probíhá s menším poloměrem a je snadnější. Nosiče lze snadno přesouvat, mohou mít libovolnou hmotnost a potřeba prostoru je nižší.

Možnost rozšíření: nižší investice

Systémy OCS je možné postupně rozšiřovat. Pěstitelé mohou od menších ručních provozů postupně přejít na rozsáhlejší systémy. Nosiče v systému závěsného dopravníku lze tlačit nebo tahat ručně bez ohledu na zavěšenou hmotnost. Vozíky se snadno posouvají vpřed jedním zatlačením, což velmi zlepšuje ergonomii pracovních úkonů. Jakmile pěstitel potřebuje rozšířit provoz a produkovat větší objemy plodin, systém lze snadno rozšířit a opatřit pohonem. Poté se nosiče budou pohybovat automaticky.

Horizontální směr místo vertikálního

Společnost OCS spolu s ostatními poskytovateli podobných systémů zkoumá možnosti systémů s horizontálně uchycenými nádobami, což je u vertikálního zemědělství běžná praxe. Hledá například způsob usnadnění procesu zvedání nádoby nejrůznějších hmotností, protože toto je vždy náročné na míru pracovních úkonů a ergonomicky problematické. Cílem je nalézt optimální řešení pro transport pomocí závěsných dopravníků. Hmotnost nádob někdy dosahuje až 100 kg. Při automatizaci tohoto procesu lze výrazně snížit provozní náklady. U vertikálního zemědělství se jedná o přesouvání hlávek salátu, listové zeleniny nebo bylinek. Co se týče hmotnosti, ta je zanedbatelná. Procesy sklízení jsou však někdy složitější, protože rostliny zpravidla nejsou na všech místech stejné.

„Nechceme tvrdit, že závěsné dopravníky jsou vždy to nejlepší řešení, avšak určitě u pěstitelů stojí za zvážení. Proto společnost OCS vždy ráda propojuje vlastní zkušenosti s potřebami zákazníků. Pokaždé velmi rádi zkoušíme něco nového a vyvíjíme pro zákazníky systémy, které zajistí náležitou návratnost investic (ROI)“, uvádí Christer Lundgren.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na nás.