Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Kontaktujte nás ×

FAQ

Jaká je maximální váha kterou může váš systém přepravovat?

V našem výrobním programu máme různé systémy pro různá zatížení odpovídající požadavkům na stabilitu a účinnost. Naše systémy mhou přepravovat zátěž do 150kg, 500kg a 3.500kg. Také vám můžeme nabídnout speciální řešení se zatížením do 7,5 tuny.

Je možné kombinovat poháněné i manuální zařízení v jednom dopravním systému?

Ano, je možné použít jak poháněné tak i manuální zařízení v jednom dopravním systému.

Je možné, aby různé části dopravního systému měly rozdílnou rychlost?

Ano, je možné řídit různé části dopravního systému různou rychlostí jak dopředu tak i dozadu.

Jakou maximalní rychlost může váš systém dosáhnout?

Maximální rychlost jakou můžeme dosáhnout je 30m/min. pro (OCS 500) a 80m/min. pro (OCS 150).

Jaké rádiusy a úhly zatáček je možné mít?

Pro zatáčku je možné mít rádius 400mm nebo 500mm s úhlem výstupu mezi 15°- 180°.

Je možné mít stoupající a klesající úseky?

Ano, stoupající a klesající úseky je možné mít do 25° v závislosti na zatížení sytému.

Kolik metrů dopravní tratě může být poháněno pouze jedním motorem?

Běžně používáme šnekové převodovky s motory 0,37-0,5kW. Jeden motor může ovládat až 25m přímé dopravní tratě.

Jak se pohybuje vozík?

Je to rozdílné od typu používaného systému. Obecně jsou naše systémy založeny na principu tření. Například náš systém OCS 500 je vybaven čtyřmi kolečky, které se pohybují v ocelovém profilu. Hnací jednotka se skládá ze čtyř nakloněných kol, která jsou tlačena proti rotační hliníkové trubce. Vozík je poháněn vpřed třením.

Jsou nosiče výrobků umístěné pod vozíkem navrhovány samostatně?

Ano, nosiče výrobků jsou konstruovány samostatně na základě každé potřeby a požadavku zákazníka. Samozřejmně bereme v úvahu široký rozsah zkušeností z předchozích projektů, abychom společně se zákazníkem navrhli optimální řešení.

Jaká je úroveň hluku vašeho systému?

Náše systémy jsou velmi tiché a zůstávají pod požadovaným limitem.

Kolik údržby je požadováno pro systém?

Je to v závislosti na velikosti a složitosti systému. Obyčejně doporučujeme každoroční servisní kontrolu údržbou. V tomto případě normální opotřebované díly jsou nahrazeny a všechny komponenty jsou prověřeny zda pracují správně. Obecně, náše systémy nevyžadují příliš mnoho údržby, protože nepoužíváme žádné mazaní.

Je možné existující systém snadno řozšířit nebo přestavět?

Díky používání modulárních dílů je možné existující systém jednoduše rozšířit nebo přestavět rychlým a jasným způsobem.

Je možné mít v systému funkci Power & Free?

Ano, vozíky se speciálně vyvinutou funkcí Power & Free umožňují flexibilní vyrovnávací ukládání na řízených tratích se zatížením do 200kg.

Jaký PLC programovací systém používáte?

Běžně používáme Siemens S7. Samozřejmně můžeme použít jiný typ systému, například Mitsubishi.

Nabízíte také RFID systémy?

Ano, OCS nabízí RFID systémy se značkami a čtečkami. RFID systém je připojen k PLC programu přes oddělenou síť. Vozíky jsou vybaveny RFID štítky, abychom se ujistili o sledovatelnosti systému.

V jakém průmyslu má OCS tyto systémy nainstalovány?

OCS má více než 40 letou zkušenost s instalací dopravních systémů do téměř všech odvětví průmyslu. Systémy jsou nainstalovány v automobilovém průmyslu, průmysl pro povrchové úpravy, průmysl spotřebního zboží (včetně výroby nábytku, jízdních kol a dalších) rovněž také v potravinářském průmyslu.

Jak pracuje přesun z jedné dráhy na další?

Zde používáme spínače s výstupem 45°nebo 90°. Je možné aplikovat výstup vlevo nebo vpravo ve směru jízdy.