Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Kontaktujte nás ×

Naše technologie

Dopravníky, které jsou bez tření za třecí

Každý usiluje o výrobní proces bez tření, kde je vše štíhlé. Také to děláme tím, že stavíme naši technologii na tření. Patentovaná technologie, která poskytuje tiché a flexibilní řešení bez oleje.

Hnací mechanismus tratí na našich dvou typech závěsných dopravních systémů se skládá z třecího pásu pro OCS 150 a rotační hlinikové trubky pro OCS 500, oba systémy jsou poháněny šnekovým motorem.

OCS 150 vozíky jsou vybaveny třecí destičkou, která je tlačena proti hnacímu pásu silou pružiny. Tímto způsobem se síla přenáší na hnací desku a vozík se pohybuje vpřed třením. OCS 500, vozík má čtyři nakloněná kolečka, která vyvíjejí tlak na rotační hliníkovou trubku. Tímto způsobem je rotační síla přenášena na kolečka, která pohybují vozíkem dopředu třením. Čisté, tiché a efektivní.